Knihovna dokumentů
E-learningem k rozvoji horských oblastí

Vyberte výukový modul:

Žádná složka
Nebyla vytvořena žádná složka.

 

Odkazy

Lesní hospodářství
http://www.mezistromy.cz/cz/soutez/studijni-materialy/ceske-lesni-hospodarstvi-v-cislech-a-grafech
Podrobnosti o obnově lesa a zalesňování
http://eagri.cz/public/web/mze/legislativa/pravni-predpisy-mze/tematicky-prehled/100072638.html